Felhasználási feltételek

 

I. Felek

 

 1. Szolgáltató
 • Név: Almásy Karolina (adószámmal rendelkező magánszemély)
 • Székhely: 9941 Őriszentpéter, Városszer 51.
 • Fő tevékenység: 9609 M.n.s. személyi szolgáltatás
 • Adószám: 53704612-1-38
 • Adózási besorolás: alanyi adómentes (ÁFA-mentes)
 • Számlavezető bank: OTP Bank
 • Bankszámlaszám: 11773360-00491684
 • E-mail cím: info@spirittars.hu

 1. Felhasználó
 • A SpiritTárs online társkereső oldal (a továbbiakban: SpiritTárs, vagy Szolgáltatás) felhasználója lehet minden 18. életévét betöltött magánszemély. A felhasználóvá válás feltétele a szolgáltatásba történő sikeres regisztráció, a kötelező regisztrációs adatok megadása, valamint a jelen felhasználási feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása. A felhasználók a szolgáltatást csak saját nevükben, saját fényképükkel vehetik igénybe.

 

II. ÁSZF célja, hatálya és közzététele

 

 • Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
 • A Felhasználó a SpiritTars.hu társkereső oldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.
 • A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.
 • A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.
 • A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán (http://spirittars.hu/hu/felhasznalasi-feltetelek).
 • Jelen ÁSZF 2017. január 29. napjától határozatlan időre szól.

 

III. A Szolgáltatás

 

 1. A Szolgáltatás leírása
 • A SpiritTárs egy online társkereső oldal, amely lehetővé teszi, hogy a spirituális érdeklődésű társkeresők egymással megismerkedjenek, kifejezzék szimpátiájukat, üzeneteket küldjenek egymásnak, illetve különböző eseményeken élőben ismerkedjenek.

 1. Regisztráció
 • A SpiritTárs szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztrációval a felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat.
 • A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.
 • A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok stb.) és azok hitelességéért.
 • A regisztrációval létrejön a Felhasználó személyes fiókja, melyet a továbbiakban a regisztrációkor megadott email címmel és jelszóval érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után.
 • A Felhasználónak lehetősége van a fiókjának a saját Google és Facebook fiókjaival való összekapcsolására, és ily módon a SpiritTárs rendszerébe ezen szolgáltatókon keresztüli bejelentkezésre.
 • A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

 1. A felhasználók profilja
 • A SpiritTárs felhasználói önálló profillal rendelkeznek, amelyek a regisztráció során megadott adatokat tartalmazzák.
 • A Szolgáltatásba való regisztráció után az adatok belépett állapotban a “Profil szerkesztése” menüpont alatt folyamatosan frissíthetők.
 • A profilokat minden regisztrált felhasználó megtekintheti, nem regisztrált látogatók számára viszont az adatok nem nyilvánosak.
 • A Felhasználó a profilján nem teheti közzé személyes elérhetőségét semmilyen formában (teljes név, email cím, telefonszám, facebook profil, URL, stb.). Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje ezeket az adatokat, és/vagy felfüggessze illetve törölje a Felhasználó profilját.

 1. A SpiritTárs funkciói
 • Keresés
  • A Keresés menüpont alatt a regisztrált tagok profiljai között lehet böngészni, illetve választható kritériumok alapján keresni.

 • Szimpátia
  • A Szimpátia menüpont alatt láthatók azok a tagok, akik szimpatikusnak jelölték az adott felhasználót, akiket a felhasználó szimpatikusnak jelölt, akik megtekintették a felhasználó profilját, illetve akiket a felhasználó tekintett meg. Ezek az adatok cask az érintett felhasználók számára elérhetőek (pl. egy tag nem láthatja, hogy egy másik tag kit nézett meg, illetve kit jelölt szimpatikusnak, kivéve ha őt nézték meg / jelölték szimpatikusnak)

 • Üzenetek
  • A felhasználók üzeneteket küldhetnek egymásnak a SpiritTárs levelező rendszerén keresztül.
  • A felhasználó a szolgáltatás használata során köteles tartózkodni minden olyan üzenet küldésétől, amely sértheti mások személyiségi jogait.
  • Minden felhasználó köteles felelősségteljes magatartást tanúsítani, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedni. Ezen feltételek elfogadásával a felhasználó beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más egyéneket zaklattak akár magánüzenetek formájában, vagy bármely más módon.

 • Események
  • Minden felhasználó létrehozhat saját eseményt, amire a többi felhasználó regisztrálhat. Az események célja, hogy a felhasználók élőben is ismerkedhessenek. Három típusú esemény létezik: társkereső tag által létrehozott esemény, SpiritTárs által szervezett esemény, SpiritTárs által ajánlott esemény, melyet harmadik fél szervez.

 • Egyéb funkciók
  • Profil szerkesztése, beállítások, előfizetés vásárlása

 1. Ingyenes tagság, prémium tagság
 • A Szolgáltatásba való regisztráció ingyenes, viszont bizonyos funkciókhoz prémium tagság szükséges.

 • Ingyenes funkciók:
  • Saját profil létrehozása, maximum 10 kép feltöltése
  • Keresés, böngészés, tagok profiljának megtekintése
  • Képek megtekintése kis méretben
  • Szimpátia jelölések
  • Bejövő üzenetek megtekintése
  • Saját esemény létrehozása, összes esemény listájának megtekintése


 • Prémium tagsággal igénybe vehető funkciók:
  • Korlátlan számú üzenet küldése
  • Összes fotó megtekintése nagy méretben
  • Események részleteinek megtekintése (leírás, résztvevők)
  • Regisztráció lehetősége az eseményekre
  • Prémium tagságot 1, 3 vagy 6 hónapra lehet vásárolni

 1. Díjfizetés, számlázás
 • A mindenkori Szolgáltatási díjat a Szolgáltató a díj megfizetésére rendelkezésre álló szolgáltatási felületeken teszi közzé. A feltüntetett bruttó árak az ÁFA-t nem tartalmazzák, a Szolgáltató alanyi adómentes.
 • Felhasználó elfogadja, hogy a Prémium tagságára befizetett díjat Szolgáltatónak semmilyen körülmények között nem áll módjában visszajuttatni: sem Szolgáltató hibáján kívüli rendszerleállás esetén (vis major), sem abban az esetben, ha a felhasználó a Prémium tagság lejárata előtt meggondolná magát.
 • Felhasználó elfogadja, ha reklámból, ajándékként, vagy meghívásért ingyenesen Prémium tagságot kap, ezeket bármikor érvénytelenítheti a Szolgáltató.
 • Abban az esetben, ha a Felhasználó saját akaratából törli a profilját, illetve a Szolgáltató szünteti azt meg esetlegesen elkövetett szabálysértések miatt, minden korábban kapott vagy vásárolt prémium tagság törlődik a felhasználói fiókkal együtt.
 • A szolgáltatási díjakat a Felhasználó a Barion fizetési rendszerén keresztül egyenlítheti ki bankkártyával vagy Barion tárcával, melyről bővebb információ itt található.
 • A sikeres fizetésről (tehát utólag) a Szolgáltató a Billingo.hu rendszerében elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó regisztrált email címére küld el.
 • Mivel a Szolgáltató nem rendelkezik közösségi adószámmal, kizárólag magyarországi címre tud számlát kiállítani. Az olyan felhasználók részére, akik nem rendelkeznek magyarországi számlázási címmel, a Szolgáltató megtagadhatja a fizetős szolgáltatások nyújtását.
 • A fizetős szolgáltatás csak magánszemélyek részére elérhető a webes felületről; gazdasági tevékenységet folytató adóalanyok számára a Szolgáltató nem biztosít lehetőséget online vásárlásra. Amennyiben társas és egyéni vállalkozások, adószámos magánszemélyek kívánják igénybe venni a fizetős szolgáltatást, kötelesek a Szolgáltatóval emailben egyeztetni a fizetés és számlázás módjáról.

 

IV. Helyénvaló magatartás

 

 1. Felhasználó magatartása
 • Felhasználó a Szolgáltatás használata során felelősséggel tartozik saját magatartásáért és kommunikációjáért. Felhasználó beleegyezik, hogy csak olyan üzenetek és anyagok beküldésére, illetve fogadására használja a Szolgáltatást, amelyek helyénvalók, törvényesek és a Szolgáltató meglévő Tartalmához kapcsolódnak.

 

 1. Feltételek
 • Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatás használatakor nem folytatja az alábbi tevékenységeket, ellenkező esetben hozzáférését Szolgáltató korlátozhatja, vagy törölheti, akár előzetes tájékoztatás nélkül is:
  • nem helyénvaló, rágalmazó, pornográf, obszcén vagy illegális Tartalom közzététele;
  • rágalmazás, sértegetés, zaklatás, fenyegetés vagy törvényes jogok megsértése;
  • bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
  • bármely harmadik személy bármely védjegyét, szerzői jogát, szabadalmát vagy más tulajdonosi jogát sértő Tartalom közzététele;
  • illegális tevékenységek hirdetése vagy azokról útmutató, információ közreadása;
  • piramisjátékot hirdető üzenetek, lánclevelek vagy bomlasztó kereskedelmi üzenetek, illetve hirdetések vagy bármiféle tiltott üzenetek közzététele;
  • olyan anyagok publikálása és rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt sugallják, hogy azokat Szolgáltató hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;
  • felhasználói fiókok létrehozása automatikus eszközzel, illetve hamis ürüggyel;
  • többszöri regisztráció, aktív, használatban lévő profil mellett;
  • nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, a weboldal bármely területein az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat, amelyeket több helyen azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét.
 • Bár a Szolgáltató tiltja a nem kívánatos Tartalmak megjelenését és a nem helyénvaló magatartást, Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy ilyen magatartásnak és/vagy Tartalomnak ennek ellenére ki lehet téve, és hogy a Szolgáltatást saját kockázatára használja.
 • A Felhasználók nem használhatják fel a Szolgáltatást kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá.
 • A Szolgáltatás vagy a Weboldal a felhasználási feltéltelekben foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata az eset kivizsgálását, a szerződés pénz-visszatérítés nélküli azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.
 • A nem természetes személyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat (például, de nem kizárólagosan: közösségi, üzleti, társadalmi célú regisztráció) Szolgáltató minden további értesítés nélkül törli.
 • Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználóját, aki bármely más személy nevével, képével, e-mail címével vagy egyéb más személyes információjával visszaél.

 

V. Adatkezelés


 

VI. Felelősség

 

 1. A feltöltött képekért és adatokért való felelősség
 • A Szolgáltatásba regisztrált felhasználó igazolja, hogy az általa profilképként feltöltött fotó használatához, a jelen Szolgáltatásba történő feltöltéséhez és megjelenítésének engedélyezéséhez szükséges jogosultságokkal rendelkezik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a jelen szolgáltatásba feltöltött képek jogtisztaságáért, azokért az adott képet feltöltő felhasználó szavatol, illetve a felhasználó vállalja a felelősséget azért, hogy a feltöltött kép más jogát, vagy jogos érdekét ne sértse. A Szolgáltató nem garantálja továbbá, hogy a feltöltött kép az adatlapon szereplő felhasználót ábrázolja.
 • A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősséget a Szolgáltatásban elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét az egyes tagok által tanúsított magatartásért.
 • A Szolgáltató ugyanakkor biztosítja a lehetőséget valamennyi felhasználó számára, hogy azokat, akik a Szolgáltatásban a fotóikkal, adataikkal, vagy a szolgáltatás funkcióival visszaélnek a felületen keresztül egyszerűen jelentse a Szolgáltatónak, aki így a szükséges lépéseket megteszi: a felhasználót figyelmezteti, illetve a felhasználási szabályok megszegése esetén a felhasználót kizárja a szolgáltatás további használatából. A Szolgáltató a fotók eredetiségét, a felhasználási feltételeknek való megfelelését folyamatosan ellenőrzi.

 

 1. Károkért való felelősség
 • A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
 • A Felhasználó a Szolgáltatásba való regisztrációval és jelen felhasználási feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a felhasználó Szolgáltatás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.

 

VII. Szerződés megszűnése


 • A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó törli magát a Szolgáltató rendszeréből (bejelentkezés után a Beállítások menüpont alatt a Fiók törlése linkre kattintva), valamint ha a Szolgáltató megszűnik vagy a Felhasználó elhalálozik.
 • Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

 

VIII. Kapcsolattartás, segítségnyújtás


 • A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (email) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe: info@spirittars.hu
 • A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot nem működtet.
 • A Szolgáltató a Felhasználó által feltett, a Szolgáltatás működését érintő kérdésekre általában 3 munkanapon belül reagál, de előfordulhat, hogy a válaszadás ennél később történik meg.
 • A Szolgáltatással kapcsolatos hasznos információk a GYIK és Súgó menüpontok alatt is elérhetőek.

 

IX. Záró rendelkezések


 • A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
 • Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát - beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is - a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.
 • Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

 

Utolsó módosítás: 2024. április 28.