Adatvédelmi nyilatkozat

 

1. Az adatkezelő neve, címe és elérhetősége

Név: Kovács Karolina (a továbbiakban: “Szolgáltató”)

Cím: 8000 Székesfehérvár, Dobsinai utca 10.

E-mail: info@spirittars.hu

 

2. Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés a SpiritTárs (spirittars.hu) felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a SpiritTárs Szolgáltatásba regisztráló felhasználók esetében

 

3. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságróll szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) II. fejezet 5 § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

 

4. A kezelt adatok köre

Profil adatok

A regisztráció folyamán a felhasználónak a következő adatokat kell megadnia magáról kötelezően: e-mail cím, nem, társkereső név, születési idő, lakóhely, profilkép, keresett személy neme, érdeklődés, magasság, súly, testalkat, szemszín, haj stílus, haj szín, végzettség, beszélt nyelvek, családi állapot, gyerek van-e/szeretne-e, dohányzás, alkohol, testmozgás, vallás, spirituális érdeklődés, spiritualitás mértéke, környezettudatosság mértéke, étrend, aszcendens, személyiséggel kapcsolatos adatok. A regisztráció során vagy belépés után további önkéntes adatok megadására nyílik lehetőség (szabad szöveges önjellemzés). A megadott adatokhoz – az e-mail cím és születési idő kivételével, de az életkort beleértve – a Szolgáltatás összes regisztrált felhasználója hozzáfér.

 

Facebook adatok

A felhasználónak lehetőséga van Facebook fiókkal regisztrálni. Ez csak akkor történhet meg, ha a felhasználó engedélyezi a spirittars.hu oldal számára a Facebook ügyféladatokhoz való hozzáférést. A felhasználó nevén és e-mail címén kívül egyéb személyes adatok nem kerülnek a Szolgáltató tulajdonába. Ezekre az adatokra a fenti szabályok ugyanúgy vonatkoznak, mint az egyéb személyes adatokra.

 

Google fiók adatok

Regisztrált ügyfeleink már a Google.com oldallal is összeköthetik ügyfélfiókjukat. Ez csak akkor történhet meg, ha a felhasználó engedélyezi a spirittars.hu oldal számára a Google fiókhoz való hozzáférést. A felhasználó nevén és e-mail címén kívül egyéb személyes adatok nem kerülnek a Szolgáltató tulajdonába. Ezekre az adatokra a fenti szabályok ugyanúgy vonatkoznak, mint az egyéb személyes adatokra.

 

Közösségi tevékenységgel kapcsolatos adatok

Egyéb közösségi tevékenységhez kapcsolódó adatok: képfeltöltések, üzenetek, szimpátia jelölések, megtekintett adatlapok, események (esemény neve, leírása, helye, időpontja, esemény szervezője, résztvevők listája). A közösségi adatok közül a feltöltött képek és a felhasználóáltal létrehozott események adatai a Szolgáltatás összes regisztrált felhasználója számára nyilvánosak, a többi közösségi adat azonban csak az érintett társkeresők számára hozzáférhető.

 

Számítógépes információk

A szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. A számítógépes információk kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál, azok kezelése a honlap látogatottsági adatainak mérése céljából, a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, valamint a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadások felderítése és elhárítása céljából kerülnek rögzítésre.

 

Cookie-k (sütik)

A honlap megfelelő működéséhez a Szolgáltató néha sütiknek – vagy az angol eredeti alapján cookie-knak – nevezett adatfájlokat helyez el a felhasználó számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

 

Számlázási adatok

Ha a Felhasználó a SpiritTárs oldalán kreditet vagy előfizetést vásárol, a SpiritTárs minden esetben elektronikus számlát állít ki, amelyhez szükség van a Felhasználó számlázási nevére és címére. A Szolgáltató ezen adatokat csak és kizárólag a számla kiállításához használja fel.

 

5. Az adatkezelés célja

Társkereső szolgáltatás működtetése

A felhasználók által megadott adatok és a közösségi tevékenységekkel kapcsolatos adatok esetében az adatok kezelésének célja a Szolgáltatás minél hatékonyabb használata, elsősorban az, hogy az adatokból összeálljon a társkereső adatlapja, illetve hogy a felhasználó a kívánságának leginkább megfelelő más felhasználókkal tudjon kommunkikálni. A Szolgáltató emailben és/vagy a SpiritTárs oldalon belüli üzenetben tájékoztatja a felhasználókat fontos rendszerüzenetekről, mely nem minősül hírlevélnek (pl. fiók inaktiválása, előfizetés státusza). A felhasználó értesítést kap az őt érintő, a Szolgáltatással kapcsolatos eseményekről (beérkező üzenet, szimpátia jelölés, rendezvényekkel kapcsolatos információk), melynek rendszerességét illetve ki- és bekapcsolását a Beállítások menüpont alatt bármikor megváltoztathatja.

 

Hírlevél küldése

A hírlevélre feliratkozott felhasználók számára a Szolgáltató emailt küld a Szolgáltatással kapcsolatos ajánlatokról, promóciókról, hírekről és eseményekről. A hírlevélről a felhasználó a Beállítások menüpontban bármikor leiratkozhat.

 

Statisztikai adatok tárolása

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A Weboldal használata közben a látogatási adatokat a Google Analytics programmal követjük nyomon. Ezeket az adatokat a Google tárolja, amely szerverei a világ több pontján találhatóak meg. Ezeket az adatokat, melyek nem számítanak személyes adatoknak, a Google harmadik felek számára is elérhetővé teheti statisztikai célokból. Erre a gyakorlatra Szolgáltatónak nincs befolyása.

 

Személyes adatokat az Adatkezelő harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges törvény alapján kötelező adatszolgáltatásra, illetve adattovábbításokra.

 

6. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a Szolgáltató a regisztrációt követően a felhasználó fiókjának törléséig tárolja.

Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt követ el, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát azonnal törölheti. Szolgáltató a Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését a szolgáltatásban. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

 

7. A személyes adatok törlése

A felhasználó törölheti saját fiókját, saját akaratából. Ehhez be kell lépnie az oldalra a saját, korábban regisztrált email címével és jelszavával, majd a Belépés menüpont alatt a Fiókom törlése linkre kell kattintania.

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@spirittars.hu címre is eljuttathatja. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

 

8. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a Magyarország Köztársaság területén a RackForest Kft. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

 

9. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A regisztrált és belépett Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 

10. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A Szolgáltató kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@spirittars.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, a 7. pontban meghatározottak szerint.

 

11. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotörvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Tel.: (+ 36 1) 391 1400, Fax: (+ 36 1) 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse a Szolgáltatót az info@spirittars.hu e-mail címen.

 

12. Adatvédelmi nyilvántartás

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján a Szolgáltatót az alábbi nyilvántartási számon nyilvántartásba vette:

NAIH-113369/2017

NAIH-113370/2017