Adatvédelmi nyilatkozat

 

Az adatkezelő neve, címe és elérhetősége

Név: Almásy Karolina (a továbbiakban: “Szolgáltató”)

Cím: 9941 Őriszentpéter, Városszer 51.

E-mail: info@spirittars.hu

 

Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés a SpiritTárs (spirittars.hu) felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a SpiritTárs Szolgáltatásba regisztráló felhasználók esetében

 

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságróll szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) II. fejezet 5 § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

 

Személyes adatok és más adatok védelme a weboldal Felhasználóival kapcsolatosan


Az Adatkezelő különös figyelmet fordít a weboldalon elérhető szolgáltatást felhasználó személyek adatvédelmének tiszteletben tartására. A Weboldalunkon keresztül szerzett személyes adatokat a természetes személyek adatvédelméről és adatok feldolgozásáról szóló, 2016. április 27-i 2016/679 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról és a 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről (az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119., 2014/05/04., 1-88. o.) (a továbbiakban: „GDPR”). Elsődleges célunk, hogy biztosítsuk azon személyek jogainak és szabadságának védelmét, akik személyes adataikat megadják. A személyes adatok megadása a Felhasználó által teljesen önkéntes; azonban az "Adatkezelő" regisztrációhoz kötött szolgáltatásának igénybevételéhez bizonyos adatok megadása szükséges.
Megértjük a személyes adatok tekintetében a titoktartás fontosságát. Az adatok felhasználása során a Felhasználó biztos lehet abban, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy adatait titokban tartsuk.
 


Ki felügyeli a Felhasználók adatait?

Amikor Ön a weboldalon keresztül regisztrál a SpiritTárs rendszerébe, elküldi a személyes adatait az Adatkezelő részére. A Felhasználók adataihoz csak az Adatkezelő illetve azon Partnerek férhetnek hozzá, akiknek ezen információk birtokában kell lennie annak érdekében, hogy a szolgáltatás biztosítva legyen.
 

Kivel osztjuk meg a Felhasználó adatait?

 

Személyes adatokat az Adatkezelő harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges törvény alapján kötelező adatszolgáltatásra, illetve adattovábbításokra.

 

 

A kezelt adatok köre

Profil adatok

A regisztráció folyamán a felhasználónak a következő adatokat kell megadnia magáról kötelezően: e-mail cím, nem, társkereső név, születési idő, lakóhely, profilkép, keresett személy neme, érdeklődés, magasság, súly, testalkat, szemszín, haj stílus, haj szín, végzettség, beszélt nyelvek, családi állapot, gyerek van-e/szeretne-e, dohányzás, alkohol, testmozgás, vallás, spirituális érdeklődés, spiritualitás mértéke, környezettudatosság mértéke, étrend, aszcendens, személyiséggel kapcsolatos adatok. A regisztráció során vagy belépés után további önkéntes adatok megadására nyílik lehetőség (szabad szöveges önjellemzés). A megadott adatokhoz – az e-mail cím és születési idő kivételével, de az életkort beleértve – a Szolgáltatás összes regisztrált felhasználója hozzáfér.

 

Facebook adatok

A felhasználónak lehetőséga van Facebook fiókkal regisztrálni. Ez csak akkor történhet meg, ha a felhasználó engedélyezi a spirittars.hu oldal számára a Facebook ügyféladatokhoz való hozzáférést. A felhasználó nevén és e-mail címén kívül egyéb személyes adatok nem kerülnek a Szolgáltató tulajdonába. Ezekre az adatokra a fenti szabályok ugyanúgy vonatkoznak, mint az egyéb személyes adatokra.

 

Google fiók adatok

Regisztrált ügyfeleink már a Google.com oldallal is összeköthetik ügyfélfiókjukat. Ez csak akkor történhet meg, ha a felhasználó engedélyezi a spirittars.hu oldal számára a Google fiókhoz való hozzáférést. A felhasználó nevén és e-mail címén kívül egyéb személyes adatok nem kerülnek a Szolgáltató tulajdonába. Ezekre az adatokra a fenti szabályok ugyanúgy vonatkoznak, mint az egyéb személyes adatokra.

 

Közösségi tevékenységgel kapcsolatos adatok

Egyéb közösségi tevékenységhez kapcsolódó adatok: képfeltöltések, üzenetek, szimpátia jelölések, megtekintett adatlapok, események (esemény neve, leírása, helye, időpontja, esemény szervezője, résztvevők listája). A közösségi adatok közül a feltöltött képek és a felhasználóáltal létrehozott események adatai a Szolgáltatás összes regisztrált felhasználója számára nyilvánosak, a többi közösségi adat azonban csak az érintett társkeresők számára hozzáférhető.

 

Számítógépes információk

A szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. A számítógépes információk kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál, azok kezelése a honlap látogatottsági adatainak mérése céljából, a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, valamint a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadások felderítése és elhárítása céljából kerülnek rögzítésre.

 

 

Számlázási adatok

 

Ha a Felhasználó a SpiritTárs oldalán előfizetést vásárol, a SpiritTárs minden esetben elektronikus számlát állít ki, amelyhez szükség van a Felhasználó számlázási nevére és címére. A Szolgáltató ezen adatokat csak és kizárólag a számla kiállításához használja fel.

 

 

Cookie-k (sütik)

 

Mi az a cookie? Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

 

Az adatkezelés célja

Társkereső szolgáltatás működtetése

A felhasználók által megadott adatok és a közösségi tevékenységekkel kapcsolatos adatok esetében az adatok kezelésének célja a Szolgáltatás minél hatékonyabb használata, elsősorban az, hogy az adatokból összeálljon a társkereső adatlapja, illetve hogy a felhasználó a kívánságának leginkább megfelelő más felhasználókkal tudjon kommunkikálni. A Szolgáltató emailben és/vagy a SpiritTárs oldalon belüli üzenetben tájékoztatja a felhasználókat fontos rendszerüzenetekről, mely nem minősül hírlevélnek (pl. fiók inaktiválása, előfizetés státusza). A felhasználó értesítést kap az őt érintő, a Szolgáltatással kapcsolatos eseményekről (beérkező üzenet, szimpátia jelölés, rendezvényekkel kapcsolatos információk), melynek rendszerességét illetve ki- és bekapcsolását a Beállítások menüpont alatt bármikor megváltoztathatja.

 

Hírlevél küldése

A hírlevélre feliratkozott felhasználók számára a Szolgáltató emailt küld a Szolgáltatással kapcsolatos ajánlatokról, promóciókról, hírekről és eseményekről. A hírlevélről a felhasználó a Beállítások menüpontban bármikor leiratkozhat.

 

Statisztikai adatok tárolása

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A Weboldal használata közben a látogatási adatokat a Google Analytics programmal követjük nyomon. Ezeket az adatokat a Google tárolja, amely szerverei a világ több pontján találhatóak meg. Ezeket az adatokat, melyek nem számítanak személyes adatoknak, a Google harmadik felek számára is elérhetővé teheti statisztikai célokból. Erre a gyakorlatra Szolgáltatónak nincs befolyása.

  

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a Szolgáltató a regisztrációt követően a felhasználó fiókjának törléséig tárolja. Az Adatkezelő a be nem jelentkezett Felhasználók személyes adatait a készülékeikre mentett cookie-k életciklusának megfelelő időtartamra tárolja. A cookie-k használatával kapcsolatos részleteket fentebb a „Cookie-k (sütik)” rész tartalmazza.

Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt követ el, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát azonnal törölheti. Szolgáltató a Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését a szolgáltatásban. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

 

A személyes adatok törlése

A felhasználó törölheti saját fiókját, saját akaratából. Ehhez be kell lépnie az oldalra a saját, korábban regisztrált email címével és jelszavával, majd a Belépés menüpont alatt a Fiókom törlése linkre kell kattintania.

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@spirittars.hu címre is eljuttathatja. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A Felhasználó által kitöltött regisztrációs űrlap a társkereső profil létrehozásához, valamint az engedélyezési (bejelentkezési) folyamat a források, eszközök eléréséhez a biztonságos SSL protokoll használatával történik, ami jelentősen növeli az adatátvitel védelmét az interneten. A Felhasználó által szolgáltatott információkat az Adatkezelővel szerződésben lévő RackForest Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em.) tárolja, és dolgozza fel a megfelelő biztonsági intézkedések mellett, amelyek megfelelnek a GDPR követelményeinek.

 

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A Szolgáltató kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@spirittars.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, a fentebb meghatározottak szerint.

 

Adatok felhasználásának kifogásolásához való jog

A GDPR 21. cikkelye alapján a Felhasználónak bármikor jogában áll kifogást benyújtani személyes adatainak felhasználására vonatkozóan, ha az Adatkezelő a jogos érdeke alapján dolgozza fel azokat, például a szerződés teljesítésével, a termékek és szolgáltatások értékesítésének, a Weboldal egyes funkcióinak felhasználásával kapcsolatos statisztikák, valamint a Weboldal használatának megkönnyítése érdekében.
Ha a Felhasználó kifogásai megalapozottnak bizonyulnak, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja a Felhasználó személyes adatainak feldolgozására, az Adatkezelő törli a Felhasználó személyes adatait a kifogásolt tárggyal kapcsolatosan.
 
Az adatfeldolgozás korlátozásának joga

A GDPR 18. cikkelye alapján a Felhasználó kérheti a személyes adatainak feldolgozásának korlátozását, ha a Felhasználó vitatja személyes adatainak pontosságát, ha a Felhasználó adatainak feldolgozása jogellenes, és a Felhasználó a személyes adatok törlése helyett a felhasználás korlátozását kéri, ha a Felhasználó személyes adatai nem szükségesek azokért a célokért, amelyekhez azokat gyűjtik, de a Felhasználó a követelések létrehozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükségesek, akkor is, amikor a Felhasználó kifogásolja az adatainak felhasználását. Az Üzemeltető az adatfeldolgozást korlátozza arra az időtartamra, amíg kivizsgálja, hogy a Felhasználó érdekeinek, jogaiknak és szabadságának védelme érvényesül-e az Adatkezelőnél a Felhasználó személyes adatainak feldolgozása során.
 
A Felhasználó joga adatainak hozzáféréséhez, helyesbítéséhez és törléséhez

A GDPR 15. cikkelye megállapítja, hogy a Felhasználónak jogában áll az Adatkezelőtől igazolást kérni, hogy személyes adatai feldolgozásra kerülnek-e. Ebben az esetben a Felhasználónak jogában áll a személyes adataihoz hozzáférni, többek közt a feldolgozás céljára, a feldolgozott személyes adatok kategóriára, a személyes adatok tárolására tervezett időtartamra, illetve az ezt az időszakot meghatározó kritériumokra való tekintettel határozza meg a Felhasználónak a GDPR szerinti jogait és a felügyeleti hatósághoz forduláshoz való jogot.
A Felhasználónak joga van továbbá az Adatkezelőnél tárolt összes személyes adat másolatának igénylésére, és tájékoztatni az Adatkezelőt azok esetleges pontatlanságáról. E tekintetben azonban kivételeket írnak elő.
A Felhasználó bármikor értesítheti az Adatkezelőt arról, hogy az adatai megváltoztak, vagy azt kívánja, hogy az Adatkezelő kijavítsa vagy törölje az Adatkezelő által birtokolt személyes adatokat. Az utasításnak megfelelően megváltoztatjuk, javítjuk vagy töröljük az adatbázisunk található adatokat, kivéve azokat az üzleti adatokat, amelyeket kötelesek vagyunk tárolni törvényi szabályozás vagy jogszabályi rendelkezések szerint a szolgáltatás nyújtása érdekében.

 

Adatáthelyezéshez való jog

A GDPR 20. cikkelye szerint a Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az általa biztosított személyes adatait megkapja, és továbbítsa egy általa választott másik adatkezelőhöz.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotörvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Tel.: (+ 36 1) 391 1400, Fax: (+ 36 1) 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse a Szolgáltatót az info@spirittars.hu e-mail címen.

 

Adatvédelmi nyilvántartás

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján a Szolgáltatót az alábbi nyilvántartási számon nyilvántartásba vette:

NAIH-113369/2017

NAIH-113370/2017

 

Záró rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot ezen Rendelkezések módosításához. A módosításokat a Weboldalon történő közzétételével hatjuk végre. A módosítások a végrehajtás időpontjában hatályossá válnak. A Felhasználókat arra ösztönözzük, hogy rendszeresen ismerkedjenek meg e Szabályzat szövegével, hogy annak módosításait nyomon követhessék. Ennek a Weboldalnak használata a jelen Szabályzat elfogadását jelenti. Ha a Felhasználó nem fogadja el, az Adatkezelő nem teszi lehetővé a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.